Tips : การถ่ายภาพธรรมชาติ : ใช้เเสงธรรมชาติเพื่อให้ภาพดูสมจริง

การใช้เเสงธรรมชาติ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะเเสงของดวงอาทิตย์ใน…

Resolution ของภาพที่เหมาะสมกับสิ่งพิมพ์แต่ละประเภท

การเตรียมไฟล์งานเพื่อส่งพิมพ์ ควรตรวจสอบรายละเอียดของงา…

กระดาษมันและกระดาษด้านแบบไหนดีกว่ากัน ต่างกันยังไง??

กระดาษทั้งสองแบบมีความคมชัด และแสดงสีสันได้สดใสเหมือนกั…

วิธีเพื่อการประหยัดหมึกพิมพ์อย่างมีประสิทธิภาพ

🔖 การเลือกพรินท์แต่สิ่งที่ต้องการจริงๆ ไม่เพียงแต่ช่วยใ…

วิธีการเลือกชื้อเครื่องพิมพ์ให้ตรงตามความต้องการและการใช้งาน

> เลือกชื้อเครื่องพิมพ์ที่เหมาะสมกับงานพิมพ์ และการใ…