บริษัท วี เมานท์ แอนด์ ทริม จำกัด เป็นผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับ สื่อสิ่งพิมพ์ อาทิ เครื่องเคลือบเย็น เครื่องเข้าเล่ม เครื่องตัดกระดาษและ อุปกรณ์ต่างๆ รวมถึง เครื่องพิมพ์ (Printer) ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่(Large Format) ภายใต้แบรนด์ Epson อีกทั้งยังได้รับแต่งตั้งให้เป็น EPSON TRAINING & SERVICE CENTER เพื่อให้บริการด้านความรู้ในการใช้เครื่องพิมพ์ การต่อยอดหลังการพิมพ์ รวมถึงการตลาดเชิงรุก เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้นำทักษะความรู้ไปใช้ในประกอบธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

        ด้วยประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ทำให้เราสามารถขยายบริการไปยังกลุ่มธุรกิจที่หลากหลายทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น กลุ่มธุรกิจศูนย์ถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม, ธุรกิจดิจิตอลโฟโต้คัลเลอร์แล็บ, ธุรกิจโรงพิมพ์, ร้านกรอบรูป, หน่วยงานราชการ,โรงพยาบาล, สถาบันการศึกษาชั้นนำ, บริษัทเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไป

        เรายังคงเดินหน้าพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์เครื่องมือในการต่อ ยอดทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ มีการขยายบริการงานด้านสิ่งพิมพ์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น (One Stop Service) พร้อมทั้งพัฒนางานบริการให้ได้มาตรฐาน โดยจัดเตรียมทีมงานฝ่ายเทคนิคที่มีความชำนาญในส่วนของเครื่องพิมพ์ที่จะคอยสนับสนุนให้ธุรกิจของผู้ประกอบการเดินหน้าได้อย่างต่อเนื่อง ลูกค้าของเราจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับการดูแลจากทีมงานอย่างใกล้ชิดและจริงใจ

        กระดาษโฟโต้ แคนวาส ไวนิล สติ๊กเกอร์ แบคลิท หนังเทียม วอลล์เปเปอร์ กระดาษไข กระดาษปอนด์

        โรงพิมพ์ ร้านถ่ายเอกสาร ร้านป้ายโฆษณา ร้านอัดขยายรูป Wedding Studio ออแกไนซ์ นักออกแบบ ตกแต่งภายใน

เรามีทีมงานผู้ชำนาญการไว้
คอยบริการหลังการขาย
ตลอดอายุการใช้งาน