ทำไมไดรฟ์หลักของ Windows ต้องเป็น DRIVE C และ พาร์ติชั่น (Partition) คืออะไร

ทำไมไดรฟ์หลักของ Windows ต้องเป็น DRIVE C และ พาร์ติชั่น (Partition) คืออะไร

DRIVE C หรือ Hard Disk Drive เป็นไดร์ฟ ที่ลง program ต่…