Showing 33–48 of 64 results

 • ตลับซับหมึกเอปสัน C13T582 Maintenance Box สำหรับเครื่อง Epson SL-D700/ SL-D830 / SC-P807

  ฿ 900.00

  ลักษณะสินค้า : ตลับซับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (เก็บหมึกเสีย)
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : Epson SL-D700 / SL-D830 / SC-P807
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับซับหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : ซับหมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับซับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับซับหมึกเอปสัน C13T6193 Maintenance Box สำหรับเครื่อง Epson SureColor SC-P10070/P20070/T3270

  ฿ 3,000.00

  ลักษณะสินค้า : ตลับซับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (เก็บหมึกเสีย)
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : Epson SureColor SC-P10070/P20070/ T3270
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับซับหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : ซับหมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับซับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับซับหมึกเอปสัน C13T6714 Maintenance Box สำหรับเครื่อง Epson WF-C878R / WF-C869R

  ฿ 3,300.00

  ลักษณะสินค้า : ตลับซับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (เก็บหมึกเสีย)
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : Epson WF-C878R / WF-C869R
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับซับหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : ซับหมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับซับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับซับหมึกเอปสัน C13T6997 Maintenance Box สำหรับเครื่อง Epson SureColor SC-P6000/P8000/P7000/P9000/ SC-T3430/ T5430M / P7530/P9530

  ฿ 1,350.00

  ลักษณะสินค้า : ตลับซับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์ (เก็บหมึกเสีย)
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : Epson SureColor SC-P6000/P8000/P7000/P9000/T3430/T5430M/ P7530/P9530
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับซับหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : ซับหมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับซับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึก 350 ml. สำหรับเครื่อง Epson SC-T3270

  ฿ 5,600.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : UltraChrome XD Pigment
  ปริมาณ : 350ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : Epson SC-T3270
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง
  สินค้าที่เกี่ยวข้อง : ตลับซับหมึกเอปสัน C13T619300  Maintenance Box สำหรับเครื่อง Epson SureColor SC-T3270

 • ตลับหมึก 350ml สำหรับเครื่อง Epson SC-P6000/P8000/P7000/P9000

  ฿ 4,200.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : UltraChrome HDX
  ปริมาณ : 350ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : SureColor SC-P7000/P9000
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึก 350ml สำหรับเครื่อง Epson SC-P7530/9530

  ฿ 4,200.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : UltraChrome Pro 12
  ปริมาณ : 350ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : SureColor SC-P7530/P9530
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึก 350ml สำหรับเครื่อง Epson SC-Pro7890/9890/7900/9900

  ฿ 5,500.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : UltraChrome HDR
  ปริมาณ : 350ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : SureColor SC- Pro7900/9900
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึก 50 ml. สำหรับเครื่อง Epson SC-T3130/T3130N/T5130

  ฿ 1,550.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : UltraChrome XD2 Pigment
  ปริมาณ : 50ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : Epson SC-T3130/T3130N/T5130
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึก 50ml สำหรับเครื่อง Epson SC-703/P903

  ฿ 1,500.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : UltraChrome PRO 10
  ปริมาณ : 50ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : SureColor SC-P703/P903
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึก 700 ml สำหรับเครื่อง Epson SC-10070/P20070

  ฿ 6,800.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : UltraChrome PRO Ink
  ปริมาณ : 700 ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : SureColor SC-P10070/P20070
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึก 700 ml สำหรับเครื่อง Epson SC-P6000/P8000/P7000/P9000

  ฿ 7,500.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : UltraChrome HDX
  ปริมาณ : 700 ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : SureColor SC-P7000/P9000
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึก 700ml สำหรับเครื่อง Epson SC-Pro7890/9890/7900/9900

  ฿ 8,400.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : UltraChrome HDR
  ปริมาณ : 700ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : SureColor SC- Pro7900/9900
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึกสำหรับเครื่อง Epson SC-T3430/T5430

  ฿ 5,600.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : UltraChrome XD2 Pigment
  ปริมาณ : 350ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : Epson  SC-T3430/T5430
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึกสำหรับเครื่อง Epson WF-C869R

  ฿ 3,900.00฿ 6,300.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : DURA BRITE
  ปริมาณ : 402ml. / 192.4ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : Epson WF-C869R
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง

 • ตลับหมึกสำหรับเครื่อง Epson WF-C878R

  ฿ 3,900.00฿ 6,300.00

  ลักษณะสินค้า : หมึกตลับสำหรับเครื่องพิมพ์ชนิดพ่นหมึก (น้ำ)
  ชนิดหมึก : DURA BRITE
  ปริมาณ : 402ml./192.4ml.
  ยี่ห้อ : Epson
  การใช้งาน/รุ่น : Epson WF-C878R
  วิธีใช้ : ใส่ในช่องเสียบตลับน้ำหมึกภายในตัวเครื่องพิมพ์
  ลักษณะหีบห่อ : หมึกตลับบรรณจุลงในกล่องกระดาษแข็ง
  คำแนะนำ : ควรเปลี่ยนตลับหมึกทุกครั้งเมื่อมีไฟเตือน
  วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นจากมือเด็ก ไม่ควรเก็บไว้ในที่มีอุณหภูมิสูงหรือต่ำผิดปกติ หรือแสงแดดส่องถึง