กระดาษ Blueprint 36*150 m แกน 3 นิ้ว

฿ 1,800.00

ลักษณะสินค้า : กระดาษชนิดม้วน
ชนิดผิว : แบบกึ่งมันกี่งด้าน
หน้ากว้าง : 36  นิ้ว
ความยาว : 150  เมตร
การใช้งาน : สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทที่รองรับกระดาษม้วน
แกนกระดาษ : 3 นิ้ว
ลักษณะหีบห่อ :
ม้วนกระดาษ พร้อมห่อพลาสติก 1 กล่องบรรจุ 1 ม้วน
วิธีการเก็บรักษา : เก็บให้พ้นแสงและความชื้นเมื่อไม่ใช้งาน

กระดาษชนิดที่ใช้ทำแบบหนึ่งของเอกสารแบบบ้าน/อาคาร ที่ใช้ยื่นขออนุญาตก่อสร้าง หรือใช้เป็นแบบก่อสร้าง   เป็นการทำสำเนาจากแบบต้นฉบับที่เป็นกระดาษไขซึ่งนิยมใช้ในงานเขียนแบบ   เนื่องจากสามารถแก้ไขได้ง่าย และมีค่าใช้จ่ายโดยรวมที่ค่อนข้างประหยัด  โดยเฉพาะหากจัดทำหรือพิมพ์แบบจำนวนหลายแผ่น และพิมพ์ซ้ำหลายชุด

Product Contact